Excel New Window opcija

Excel – opcija New Window Excel poseduje veoma puno opcija – toliko da ih je teško i prebrojati!I koliko god da ga dobro poznajete uvek se pojavi nešto što je korisno a što niste znali. Čak ni mi u Excel Guru ne možemo da kažemo da znamo sve o Excel-u! Znamo puno ili mnogo ali […]

Rad sa više radnih listova

RAD U EXCEL-u SA VIŠE RADNIH LISTOVA ISTOVREMENO​ Da li imate situacije da jednu istu operaciju u Excel-u morate da ponavljate na više sheet-ova? ​ Rad sa više radnih listova istovremeno spada u napredne tehnike tj. napredni Excel i Excel Guru ovu temu obrađuje na naprednom kursu Excel-a (Business Excel III – Master Excel kursu). […]