EXCEL KURSEVI

EXCEL KURSEVI

ExcelGuru

Excel Guru I - osnovi

Kako je nastao Excel kurs - Guru I?

Excel je postao standard koji se podrazumeva poput osnovnog poznavanja engleskog jezika.  Danas nije moguće zamisliti neki posao a da nema bar povremenih dodira sa upotrebom excel-a, čak ga i arhitekte koriste za pravljenje projektne dokumentacije. Pre ili kasnije susrešćete se sa njim. Ovaj kurs je logičan prvi korak u ponudi excel kurseva. Trudili smo se da na jednom mestu sažmemo i struktuiramo neophodno početno znanje kako bi Excel za vas bio alat koji ćete voleti.

Kome je ovaj kurs namenjen?

Excel Guru I je osnovni kurs Excel-a i namenjen je onima koji se sa ovim alatom susreću po prvi put ili onima koji ovaj alat koriste povremeno i sada žele da to znanje utvrde i prošire.  Ovaj kurs za cilj ima da vas dobro upozna sa interface-om ovog alata i njegovim osnovim funkcionalnostima. Kako da se brzo i lako u njemu snalazite i da vam osnovni rad u ovom alatu ne bude prepreka već zadovoljstvo i inspiracija da o Excel-u što više naučite i da se dalje usavršavate.

Program kursa
 • Osnovni pojmovi u Excelu (podešavanja, osnovni rad sa fajlovima, meniji, radna površina, Quick Access Toolbar…)
 • Selekcija, popunjavanje i formatiranje ćelija
 • Osnove rada sa ćelijama – kopiranje i “pomeranje” podataka, apsolutno i relativno adresiranje, “automatsko” popunjavanje podataka
 • Rad sa redovima i radnim listovima (kopiranje, zamena redosleda, promena fajla…)
 • Osnovne funkcije u Excelu (SUM, COUNT, AVERAGE)
 • Osnovne funkcije za rad sa tekstualnim podacima(LEN, LEFT RIGHT, PROPER, TRIM)
 • Funkcije za rad sa brojevima (INT,ROUND)
 • Pretvaranje teksta u broj i broja u tekst(Text To Columns, TEXT, Fill)
 • Osnovno o datumima (struktura, izdvajanje godine, meseca i dana, danasnji datum)
 • Novi nivo – IF funkcija
 • Verovatno najkorišćenija funkcija u Excelu – VLOOKUP
 • Kondicionalno formatiranje
 • Imenovanje oblasti
 • Pravljenje osnovnih dijagrama
 • Upotreba osnovnog sortiranja i filtriranja
 • Priprema za štampu

Excel Guru II - srednji

Kako je nastao Excel kurs - Guru II?

Kroz karijeru dugu 16 godina susretao sam se sa raznim problemima i zadacima koje je trebalo rešiti. Takodje mnoge kolege i prijatelji su mi dolazili sa svojim excel fajlovima da im pomognem. Bez obzira na različitost zadataka, kojih je bilo veoma mnogo, uočio sam da za rešavanje većinje njih je potreban jedan isti skup znanja i veština. Tako je nastao kurs Excel Guru II koji u sebi sadrži skup znanja i veština koji omogućava rešavanje poslovnih zadataka širokog spektra. Ovo je kurs srednjeg nivoa.

Kome je ovaj kurs namenjen?

Ovaj kurs  je namenjen  onima koji već vladaju osnovama ovog moćnog alata i sada žele da svoje znanje nadograde za jedan nivo više koji će im omogućiti da obavljaju brže i bolje većinu poslovnih zadataka na pozicijama asistenata u prodaji, logistici, marketingu, finansijama i svim drugim pozicijama gde je druženje sa Excel-om svakodnevno. Na ovom kursu učimo još mnogo toga novog o Excel-u, a u centru svega toga je praktična primena tog znanja.

Teme koje se obradjuju​

Teme i materijal su pažljivo birani kako bi se pokrile sve neophodne tehnike i funkcionalnosti za rad sa tabelama i podacima. Sve vežbe su realni primeri iz prakse. Predavanja su koncipirana tako da se prvo  prodje teorijski deo, zatim kratke praktične vežbe kako bi se teorijski deo na primerima provežbao i na kraju realni scenariji u vidu konkretnih zadataka.

Excel je potreban ali i način razmišljanja je važan!

Nije čest slučaj da ljudi dobro poznaju Excel kao alat ali kada treba nešto da urade nastaje problem – jednostavno ne znaju odakle da krenu.
Pored dobrog poznavanja alata veoma je važan analitički pristup kod rešavanja poslovnih zadataka, stoga ništa manje važno, na ovom kursu pažnja će se poklanjati i načinu na koji treba razmišljati kada se rešeavaju poslovni zadaci.

Program kursa

U ovom modulu prolazi se kroz 40-tak najvažnijih funkcija iz svih grupa – Text, Date & Time, Lookup & Reference, Math, Statistical, Information & Logical. Nakon upoznavanja sintakse i osnovne funkcionalnosti svake funkcije, prelazi se na vežbe kako bi se videla prava upotrebna moć ovih funkcija. Kroz realne prumere i zadatke  polaznici stiču neophodno iskustvo koje će im pomoći da u budućem radu samostalno mogu da prepoznaju koje funkcije će da upotrebe  i na koji način.
Takodje, kroz realne primere polaznici se uče da prvo problem reše logički, ne Excel-ovski, pa tek onda da pristupe izvodjenju tehničkog rešenja kroz Excel koje treba da bude u koracima tj. parcijalno jer se tako lakše uočavaju greške.

Svaku “običnu” tabelu moguće je prevesti u Excel tabelu. Šta se ovim dobija? Ovako dobijena tabela sada ima proširene mogućnosti. Tabela dobija svoje ime kao i svaka kolona, zapravo tabela se pretvara u malu bazu sa kojom je lakše raditi nego sa “običnim” tabelama, na primer pisanje formula nad Excel tabelom je izuzetno jednostavno.
Ovaj modul vrlo detaljno pokriva ovu veoma važnu a malo poznatu i u praksi malo korišćenu Excel funkcionalnost.

VLOOKUP je verovatno pored SUM najkorišćenija funkcija u Excel-u.
To je verovatno jedna od prvih složenijih funkcija koju svako ko dodje u dodir sa Excel-om nauči.
Ova funkcija je veoma korisna i moćna, zato je jedan ceo modul posvećen njoj. 
Pored osnovnog oblika korišćenja Vlookup-a, polaznici će naučiti i kompleksnije oblike i složenije varijante korišćenja ove funkcije.

Volim da kažem: PIVOT je veoma moćan ali ne i SVEMOĆAN!
Ovaj modul pokriva osnovni rad sa pivot tabelama koji zapravo pokriva 90% onoga što pivot može.
Polaznici će naučiti kako da naprave pivot, na koji način da ga dizajniraju, kako da manipulišu podacima, razne transformacije, sortiranja kao i pivot grafikon koji pruža neverovatno laku mogućnost da vaše analize ožive.
Kako, gde i kada treba koristiti Pivot tabele, koje su prednosti a koji nedostaci su teme o kojima će se diskutovati.
Da, pivot je moćan i treba ga znati!

 • Ovaj modul pokriva  neke manje poznate i manje u praksi korišćene funkcionalnosti povezivanja Excel-a sa drugim aplikacijama iz Office grupe kao što su Word, Power Point.

 • Word & Excel
  • mailing lista (veoma korisna funkcionalnost)
 • PowerPoint & Excel
  • Kako povezati PP & Excel
  • Osvežavanje podataka u prezentaciji
 • Web & Exce

Na kraju kursa sledi trenutak da svako vidi koliko je naučio – Test!
Test je koncipiran kao jedan veliki zadatak koji objedinjuje sve glavne elemente kursa.
Test se ne ocenjuje već vaš predavač ExcelGuru daje vam na kraju procenu vaše uspešnosti.
Test nije lak, nije tako ni zamišljen, to je momenat da stvarno proverite da vreme i novac koji ste uložili  nije samo još jedna stavka u vašem budzetu.

Excel Guru III - napredni

Kako je nastao Excel kurs - Guru III?

Kao i Guru II ovaj kurs je nastao iz mog ličnog iskustva. Volim da kažem  – na ovom kursu upoznaćete PRAVU MOĆ EXCEL-a! Poslednjih 7 godina moje karijere proveo sam na poziciji glavnog analitičara u Philip Morris-u. Savladavanje tehnika i veština pravljenja dinamičkih izveštaja koji će se u nekoliko sekundi osvežiti je bilo od krucijalne važnosti za mene. Ovaj kurs u sebi sadrži fantastične stvari, jedna neverovatna čarolija koju ćete i vi posedovati.

Kome je ovaj kurs namenjen i šta su teme?

Ovaj kurs  je namenjen  svima onima koji svoju karijeru žele da profilišu u pravcu analitike. Pravljenje dinamičkih izveštaja i dashboard-a u Excel-u je danas ništa manje interesantno, iako su alati poput Tableau i Power BI  upravo namenjeni ovom polju analitike – automatizaciji . Excel je bio i verujem da će uvek biti nezamenljiva alatka svakog ozbiljnog analitičara, zato dobro poznavanje ovog alata je preduslov svemu ostalom na vašem putu bavljenja podacima.

Program kursa
 • U ovom modulu naučićete kako da postojeće Excel funcionalnosti iskoristite  u svrhe automatizacije vaših izveštaja.
  – Conditional Formating u automatizaciji
  – Get Pivot u automatizaciji
  – Excel tabele u automatizaciji

   

 • Takodje funkcije DSUM i CHOOSE su deo ovog modula, saznaćete zašto su dobre, kada i gde ih koristiti.
 • Ako želite da stvarno ovladate Excel-om, onda dinamičko korišćenje formula je neizostavna stvar.
  Dinamičko pisanje formula je zapravo uvod u automatizaciju, to je zapravo mesto gde počinje Excel čarolija!  Index, Match i Offset su tri funkcije za koje volim da kažem da čine “srce” automatizacije u Excel-u. Tu su naravno još neke funkcije kao što su već dobro poznat Vlookup ali ove tri funkcije zajedno zaista čine da vaši izveštaji prosto ožive.  Pojedinačno gledano one nemaju takvu moć i jedva da mogu da se mere sa Vlookup-om ali zajedno daju magiju automatizacije i dinamičkog izveštavanja. 
 • Ovaj deo kursa pokriva napredno korišćenje Index-Match, Offset i drugih funkcija, koje se mogu medjusobno kombinovati i uz dinamičko referenciranje omogućiti kompleksne kalkulacije i neverovatnu automatizaciju izveštaja koje možete pretvoriti u veoma lepe i funkcionalne dashboard-e.

Od ove sezone (maj 2020) Power Pivot i Power Query su sastavni deo Guru III kursa. 
PQ daje Excel-u dodatnu moć i podiže lestvicu na visine koju nijedan drugi alat sličnih namena teško da može da dosegne. PQ omogućava proces  izvođenja, transformacije i učitavanje podataka (ETL proces) na lak i jednostavan način.
Power Pivot je prava revolucija i na neki način on je uvod u Power BI. Na ovom kursu naučićemo osnove  u čijem centru će biti CUBE formule koje omogućavaju jedan novi vid automatizacije.  

GURU I

OSNOVNI
RSD12000
RSD 9.999
 • ONLINE
AKCIJA

GURU II

SREDNJI
RSD14000
RSD 11.999
 • ONLINE
AKCIJA

GURU III

NAPREDNI
RSD16000
RSD 13.999
 • ONLINE
AKCIJA