SQL za analitičare

SQL za analitičare

U danasnje vreme baviti se ozbiljno analitikom je gotovo nemoguće bez poznavanja SQL jezika. Zahtevi po pitanju veština i znanja koje jedan analitičar treba da ispuni su sve veći i zahtevniji ali je gotovo po pravilu SQL obavezna i podrazumevana stavka u CV-u.

SQL za analitičare

Kako je nastao kurs SQL za analitičare ?

Kao i svi naši kursevi i SQL kurs je naše lično iskustvo.
Poznavanje SQL jezika daje vam odredjenu samostalnost i nezavisnost u radu. Sami možete čitati podatke iz baze, organizovati ih u odgovarajuće tabele koje se dalje mogu koristiti za pravljenje izveštaja. Dinamički izveštaji i dashboard-i poznavanjem SQL-a i mogućnošću povezivanja, direktno ili indirektno, na bazu dobijaju potpuno novu dimenziju i punu snagu automatizacije.

Kome je ovaj kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen onima koji nemaju prethodno iskustvo sa SQL programskim jezikom  i žele da saznaju zašto i kako da koriste SQL za oblikovanje podataka za ciljane analize.
Za svakog ko želi svoju karijeru da usmeri u data science, AI (Artificial intelligence),  ML (Machine learning) SQL je jedan od osnovnih koraka koji se mora savladati. Čak i ako se želi ostati na nivou klasičnog analitičara SQL je nešto što ne bi trebalo da se zaobiđe.

Teme koje se obrađuju

Kurs je pažljivo osmišljen i dizajniran tako da vas voditi kroz korake kako biste sa sigurnošću mogli napisati i testirati SQL upite.
Kurs pokriva onaj deo SQL jezika koji je potreban analitičarima bez ulaženje u deo koji služi za administriranje baza podataka kao i arhitekturu DWH i ETL procesa. Skup znanja i tehnika koje dobijete na ovom kursu pokriva onaj deo koji će omogućiti da se sa podacima i tabelama manipuliše na željeni način. Da tako dobijene podatke uvezete u Excel, Power BI ili Tableau gde će te ih dalje koristiti za pravljenje izveštaja.

Okruženje: SSMS

Okruženje u kojem se radi SQL kurs je Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).
Program kursa
 • Uvodni deo
  • Kratka istorija SQL-a
  • SQL – RDBMS Koncept
   DATA WAREHOUSE (DW)
   Šta je DATAMART 
   Ralph Kimball vs Bill Inmon 
 • SQL Structured Query Language
  • SELECT & FROM SINTAKSA 
  • WHERE SINTAKSA
  • GRUPISANJE PODATAKA 
   ORDER BY
  • ALIAS (pseudonim)
 • KAKO SE QUERY IZVRŠAVA?
 • SQL osnovne funkcije
 • NAPREDNE FUNKCIJE 
 • SUBQUERY – Podupiti 
 • TIPOVI VEZA (Types of Relations)
 • JOIN -si
 • Rangirajuće funkcije
 • Privremene tabele
 • Povezivanje sa Excel-om
 • Common Table Expression 
 • Još neke napredne funkcije
  • Pivot & unpivot
  • Cube
  • Windows funkcije 
  • Pravljenje procedura
  • Kratko igranje sa sistemskim podacima
  • DDL & DML funkcije i naredbe i kako ih koristiti u analitičke svrhe
   • kreiranje tabela
   • kreiranje privremenih tabela
   • Bulk učitavanje iz CSV
   • importovanje CSV
 • Šta dalje?

SQL

ZA ANALITIČARE
RSD 20.000
 • ONLINE
ONLINE