Excel Guru Blog

Excel & Power Point
Excel

Excel & Power Point

Excel & Power Point Da li su prezentacije u Power Point-u vaša svakodnevica? Da li trošite silno vreme u sredjivanju prezentacije kopirajući podatke iz Excela-a?

Read More »
Excel

Excel New Window opcija

Excel – opcija New Window Excel poseduje veoma puno opcija – toliko da ih je teško i prebrojati!I koliko god da ga dobro poznajete uvek

Read More »
Excel

Rad sa više radnih listova

RAD U EXCEL-u SA VIŠE RADNIH LISTOVA ISTOVREMENO​ Da li imate situacije da jednu istu operaciju u Excel-u morate da ponavljate na više sheet-ova? ​

Read More »
Excel & Power Point

Excel & Power Point

Excel & Power Point Da li su prezentacije u Power Point-u vaša svakodnevica? Da li trošite silno vreme u sredjivanju prezentacije kopirajući podatke iz Excela-a?

Read More »

Excel New Window opcija

Excel – opcija New Window Excel poseduje veoma puno opcija – toliko da ih je teško i prebrojati!I koliko god da ga dobro poznajete uvek

Read More »

Rad sa više radnih listova

RAD U EXCEL-u SA VIŠE RADNIH LISTOVA ISTOVREMENO​ Da li imate situacije da jednu istu operaciju u Excel-u morate da ponavljate na više sheet-ova? ​

Read More »